HONORINE PERFUMY FB.png

J A K I E   S Ą   N A T U R A L N E   P E R F U M Y  ?                                                                      

Nieoczywiste, intymne… Inne od tych, które znamy: oferują o wiele więcej,
ale są również bardziej wymagające. Są esencją natury i dlatego mają taki sam charakter jak ona: nieprzewidywalne, piękne, zaskakujące, głębokie,
czasem surowe…

Perfumy Honorine są zbudowane z pełnych,
nieprzetworzonych esencji eterycznych terapeutycznej jakości,
co sprawia, że ich zapach jest unikalny i uzdrawiający,
ale tym samym jego rolą nie jest zastąpienie konwencjonalnych
zapachów drogeryjnych.

Bez nazwy 2.png

C O   O Z N A C Z A   „ T E R A P E U T Y C Z N A   J A K O Ś Ć ”  
S K Ł A D N I K Ó W ?

Są to olejki eteryczne - których używamy - oznaczone symbolem medical grade najczystsze i najbardziej wartościowe z dostępnych na rynku.

Pod względem zapachowym cechuje je ogromna złożoność
i bogactwo niuansów charakterystyczne dla naturalnych esencji wysokiej jakości. Wiele z naszych składników pochodzi z ekologicznych upraw lub z rosnących dziko roślin (np. wetiwer, kwiat dzikiego bzu, róża, olibanum). Pozostałe składniki to bardzo cenione w perfumiarstwie absoluty (olejki absolutne).

Bez%20nazwy%202.png

cms2_edytowany-5=.png

.